Autocasco (AC) jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, obejmujące swoją ochroną pojazd wraz z wyposażeniem od utraty lub uszkodzenia w wyniku zarówno: zdarzeń drogowych, aktów wandalizmu, kradzieży jak i sytuacji atmosferycznych. Dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia, zawarte są w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy).

Różnica pomiędzy AC a OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego, zaś Autocasco jest całkowicie dobrowolne. OC chroni ubezpieczonego w zakresie pokrycia szkód osobistych i materialnych w wyniku sprawstwa kolizji na poszkodowanym. AC stanowi ochronę własnego majątku na skutek spowodowania zdarzenia drogowego. W przypadku braku ochrony Autocassco, sprawca kolizji dokonuje naprawy na własny koszt. Również w sytuacji jeżeli ubezpieczony nie posiada AC, a sprawca kolizji na jego szkodę zbiegnie z miejsca i nie uda się go ustalić, wtedy  naprawa będzie realizowana na koszt poszkodowanego.

Kradzież i wandalizm a AC

Autocasco jest to jedyna forma ochrony ubezpieczeniowej, która zabezpiecza przed skutkami kradzieży oraz wandalizmu na niekorzyść ubezpieczonego. To co jest szczególnie ważne, to nie jest istotny fakt czy sprawca został ujawniony, czy nie, wymagane jest jedynie by policja zakończyła postepowanie. Co jednak istotne, w przypadku zgubienia kluczyków (należy przedstawić obydwa komplety) lub pozostawienia dowodu rejestracyjnego / karty pojazdu w samochodzie – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Jeżeli jednak w/w przedmioty zostały zabrane siłą, przemocą lub rozbojem – pokrywa to ubezpieczenie.

Podstawowe wyłączenia w ochronie Autocasco

Głównymi zdarzeniami, które nie podlegają pod ochronę AC są:

  • Zdarzenia popełnione pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających przez samego ubezpieczonego.
  • Uszkodzenie / utrata powstała w skutek rażącego niedbalstwa (np. pozostawienie kluczyków wewnątrz samochodu.
  • Zniszczenia powstałe w wyniku strajków, zamieszek, wojny, stanów wyjątkowych.

Ochrona przed skutkami zdarzeń atmosferycznych

W zależności od posiadanej polisy AC, ochronie podlega pojazd mechaniczny w zakresie niektórych, a rzadziej wszystkich, zdarzeń meteorologicznych. W większości polis znaleźć można zapis o ochronie przed gradobiciem, wichurą, uderzeniem pioruna, pożarem. Jednak ochrona przed powodzią czy trąbą powietrzną nie zawsze znajduje się w standardzie.

Autocasco jest ubezpieczeniem które warto posiadać by spokojnie spać. Jest kosztowne, lecz dzięki wielu porównywarkom cen, można znaleźć naprawdę korzystną ofertę. Tylko taka polisa daje nam pełne zabezpieczenie samochodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj