W treści ogólnych wymogów ubezpieczenia wielokrotnie widzimy słowo franszyzy integralnej, redukcyjnej i udziału własnego. Franszyza integralna jest pojmowana jako próg właściwej kwotowo wartości pieniężnej po przejściu jakiej ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. Jeśli wymiar straty przewyższa określoną wartość, wtedy zadośćuczynienie płacone jest w pełni. Podstawą franszyzy integralnej jest zatem wykluczenie z odpowiedzialności strat poniżej określonej wartości. Zazwyczaj zakłady ubezpieczeń wyłączają w ów sposób straty o małej wartości.

Czym jest franszyza?

Franszyza to słowo, jakie jest dokładnie powiązane z ubezpieczeniami. Wielokrotnie myli się je z franczyzą, więc prowadzeniem biznesu pod szyldem konkretnej firmy. Franszyza, o jakiej tu mowa, to zmniejszenie wielkości stawki połączonej z danym odszkodowaniem. Decydując się na każdą polisę – ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu online, charakteryzuje się sumą ubezpieczeniową. Jest to suma, jaką da Ci ubezpieczyciel, jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja.

Franszyza – czy należałoby?

Franszyzę wykorzystuje się po to, by zmniejszyć wielkość stawki własnego ubezpieczenia. Im większy będzie udział własny w realnej szkodzie, tymże tańsza będzie polisa. Należy natomiast pamiętać, iż nie zawsze możemy wykupić ubezpieczenie z wkładem własnym. Dzieje się tak np. w wypadku pojazdów kupowanych na kredyt – wtedy zwykle bank potrzebuje od posiadacza zawarcia ubezpieczenia bez jakiegoś udziału swego.

Franszyza integralna natomiast redukcyjna – czym się różnią?

Mówiąc o franszyzie ubezpieczeniowej charakteryzujemy dwa modele: integralną oraz redukcyjną.

Franszyza integralna to kwota, do jakiej ubezpieczyciel nie ponosi win za straty powstałe w efekcie wydarzeń ubezpieczeniowych. Tymże samym właśnie w czasie, kiedy wielkość konkretnej straty przewyższy określoną w umowie franszyzę integralną – zakład ubezpieczeniowy daje zadośćuczynienie w całej wielkości.

Z kolei franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu znaczy sumę, jaką posiadacz dopłaca z własnej kieszeni w celu eliminacji straty. Odmiennie określa się ją po prostu udziałem własnym. W umowie wskazana jest dana suma, np. 500 złotych czy wartość procentowa, np. 5% kwoty ubezpieczenia, natomiast nie mniej aniżeli 200 złotych. Udział własny wielokrotnie dotyczy ubezpieczeń AC, w praktyce nie są to wysokie stawki, natomiast czasem należałoby uwzględnić je w umowie. Franszyza redukcyjna jest także dopuszczalna w ubezpieczeniach mieszkaniowych i turystycznych. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj