Organem, na jakim spoczywa obowiązek zarządzania spraw spółki, jest zarząd. Jednak zdarza się, iż jego członkowie nie są w stanie spełnić wszelkich obowiązków ustawowych. W takim wypadku mogą zdecydować się na ustanowienie pełnomocnictwa w formie instytucji prokury. Do instytucji prokury powoływać można tylko osoby fizyczne, jakie mają całkowitą zdolność do czynności prawnych. Odmiennymi słowy, muszą to być osoby pełnoletnie, nie będące także członkami rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółki z o.o.

Kim jest prokurent w firmie?

Prokurent to osoba, jakiej udostępniona została prokura. Definicja i obszar prokury zostały umieszczone w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z aktualnymi przepisami, przez prokurę należy tłumaczyć pełnomocnictwo dane poprzez inwestora, jakie obejmuje umocowanie prokurenta do wykonywania czynności pozasądowych i prawnych w związku z zarządzanym przedsiębiorstwem. Prokurentem może być jedynie osoba fizyczna mająca całkowitą zdolność do czynności prawnych.

Jak oraz kto powołuje prokurenta?

Z instytucji prokury mogą wykorzystać wszelkie spółki z wyjątkiem spółki cywilnej. Kto powołuje prokurenta? Prawo do podjęcia takiej decyzji ma tylko inwestor. Jeśli w ramach przedsiębiorstwa działa zarząd, wtedy to na nim leży dobór osoby, jakiej da pełnomocnictwo. Należy zaznaczyć, iż zgoda na wybranie prokurenta musi być jednomyślna.

Czy prokurent odpowiada za zobowiązania?

Wielokrotnie podnosi się sprawę odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania firmy. Kodeks cywilny charakteryzuje, iż to zarząd odpowiada za niezrealizowanie zobowiązań firmy. Również przepisy dotyczące prawa upadłościowego oraz naprawczego nie oświadczają, iż prokurent ponosi winę za stratę połączoną z niezłożeniem wniosku o stwierdzenie upadłości w czasie. Można zatem przyjąć, iż prokurent, chociaż reprezentuje firmę, to nie odpowiada za zobowiązanie. Jeżeli natomiast ktoś poniósł stratę z powodu funkcjonowania prokurenta, to może dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej.

Co może prokurent?

Prokurent może reprezentować firmę nie jedynie przed klientami. Jest także przedstawicielem spółki przed sądami oraz urzędami. Odmiennie mówiąc, prokurent może zawierać zamówienia, umowy, natomiast również pisma procesowe. To, czego nie może wykonać, to sprzedaż przedsiębiorstwa czy przekazanie go do czasowego korzystania. Aby to wykonać, zarząd obowiązkowo winien dać prokurentowi pełnomocnictwa nadzwyczajnego, natomiast to, jak należałoby przypomnieć, uprawnia {|do} wykonania danej czynności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj